dot


Platinum HD Package
Super-Entertainment-Pack
Super-Entertainment-Pack
Super Knowledge Pack
SuperSport-Pack
True Knowledge Package
จานแดงขายขาด SSK

 

จานแดงขายขาด SSK
จานแดงขายขาด SSK HD
PSI True TV ไม่มีรายเดือน
Truevisions-HD.COM


SuperSport Pack article

 New Super Sports

 

Super Sports Package
เริ่ม 17 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฏาคม 2557

 

  • ฟรีค่าติดตั้ง (ทุกจุด)
  • รับสิทธิ์ ชมฟรี เอชดี แพ็กเกจ 13 ช่อง รวมรับชม 135 ช่อง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก นิว ซูเปอร์ สปอร์ตส์ แพ็กเกจ (ทุกจุด)* ระบบดิจิตอลเคเบิ้ยใยแก้ว
  • รับสิทธิ์ ชมฟรี เอชดี แพ็กเกจ 10 ช่อง รวมรับชม 127 ช่อง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก นิว ซูเปอร์ สปอร์ตส์ แพ็กเกจ (ทุกจุด)* ระบบดิจิตอลจานดาวเทียม
  • รับสิทธิ์ ใช้บริการเสริม ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ ฟรีนานสูงสุดถึง 31 ธันวาคม 2557 (ดาวน์โหลด และลงทะเบียน ภายใน 31 กรกฏาคม 2557 เท่านั้น เพื่อใช้บริการ ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ ฟรีตามกำหนด (มูลค่าปกติ 299 บาทต่อเดือนต่อบัญชีผู้ใช้)
  • ค่าประกันอุปกรณ์จุดละ 1,000 บาท (ต่อจุดทุกจุด)
  • จุดหลักชำระค่าบริการรายเดือน 495.15 บาท
  • จุดเสริมชำระค่าบริการรายเดือนปกติ (282.48+155.15)
  • ใช้อุปกรณ์ MPEG 4-1 TUNER

 

 Super Sports Package จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4
อุปกรณ์รับชม HD BOX
HD BOX HD BOX HD BOX
แพ็กเกจที่รับชม Super Sports
Super Sports Super Sports Super Sports
ค่าติดตั้งต่อจุด ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ค่าประกันอุปกรณ์ 1,000 1,000 1,000 1,000
ชม HD ฟรีตลอดอายุ HD 13 ช่อง HD 13 ช่อง HD 13 ช่อง HD 13 ช่อง
ใช้ ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ ฟรี ใช้ฟรี ใช้ฟรี ใช้ฟรี ใช้ฟรี
ค่าบริการรายเดือน        
ค่าบริการรายเดือน 340 282.48 282.48 282.48
ค่าบริการอุปกรณ์ 155.15 155.15 155.15 155.15
รวมค่าบริการรายเดือน        
ติดตั้ง 1 จุด รวมค่าบริการต่อเดือน 495.15      
ติดตั้ง 2 จุด รวมค่าบริการต่อเดือน   932.78    
ติดตั้ง 3 จุด รวมค่าบริการต่อเดือน     1,370.41  
ติดตั้ง 4 จุด รวมค่าบริการต่อเดือน       1,808.04

 

  

truevision hd

true vision

   

New Super Sports

 

true vision


 truevisions super sports package 

 

เบอร์ติดต่อ

 

 

top

 

  

เอกสารประกอบการติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ ชุดเช่า ทรูไลฟ์ ฟรีวิว สำหรับทุกจังหวัด 77 จังหวัด
บุคคลทั่วไป

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ -
    ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และตราประทับบริษัทฯ อย่างละ 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


หน่วยงานราชการ, สถานทูต, สถาบันการศึกษา
1. ต้นฉบับหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หนังสือแจ้งให้ทำการติดตั้ง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด

true visions anywhere

 

top

 

เบอร์ติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อนัดติดตั้งได้ที่นี่


ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดตั้ง :  *
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :  *
วัน เดือน ปี ที่เกิด :  *
เบอร์มือถือ :  *
ที่อยู่ในการติดตั้ง :  *
วันที่ๆ ต้องการติดตั้ง :  *
เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ : Super Sport Pack 1 จุด 495 บาท
Super Sport Pack 2 จุด 933 บาท
Super Sport Pack 3 จุด 1,370 บาท
Super Sport Pack 4 จุด 1,808 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *truevisions

Platinum HD Package article
Gold HD Package article
Super Family Pack article
Super Knowledge Pack article
Knowledge Package article
Super Entertainment Pack article
Gold Lite Package Non Bundle article
ช่องรายการ True Knowledge article
ช่องรายการ Platinum-Gold article
Gold Lite Package articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.